UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

…or something like this:

UBK Setiausaha
En. Sha’ari b. Lateh  
Pen. Setiausaha
Cik Rozirah bt Ahmad  

AJK
1. Pn. Hafsah bt Hasan
2. Pn. Hasfariza bt Abd Hamid @ Othman

SPESIFIKASI TUGAS

1. Melaksan aktiviti bimbingan individu & kelompok, kaunseling individu & kelompok dan Program Parenting.

2. Menjadi rujukan kepada guru-guru lain yang menghadapi masalah dengan pelajar.

3. Menganjurkan kursus, bengkel, ceramah, seminar dan sebagainya untuk membina kemahiran belajar, motivasi dan konsep diri yang positif dalam kalangan pelajar.

4. Membantu pelajar membuat penyesuaian peribadi, sosial untuk mewujudkan kestabilan emosi.

5. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dalam menguruskan akademik.

6. Membantu pelajar memilih bidang kurikulum berdasarkan kebolehan, minat dan kemampuan.

7. Menjalanlan kaji selidik dan membuat pentafsiran berguna untuk membantu perkembangan  pelajar.

8. Membantu pelajar mempunyai masalah memilih kerjaya yang bersesuaian.