PEPERIKSAAN DALAMAN

Peperiksaan Dalaman Menengah Rendah

Pn. Sharinahanim bt Rashid

Pn. Siti Mariani bt Yahaya

Peperiksaan Dalaman Menengah Atas

Pn. Nik Noor Juliana bt Nik Md Noordin

Pn. Rosnita bt Che Mat

SPESIFIKASI TUGAS

1.Menyediakan takwim/ jadual peperiksaan/jadual pengawasan/ gantian peperiksaan.

2.Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan.

3.Memaklumkan tarikh peperiksaan kepada pelajar.

4.Memastikan semua peperiksaan dalaman disediakan mengikut standard peperiksaan awam.

5.Menyediakan kemudahan asas peperiksaan seperti kertas cetak, dakwat, kertas lukisan dan lain-lain.

6.Mengutip dan menyerahkan satu set soalan peperiksaan kepada penyelaras Bank Item untuk disimpan bagi kegunaan rujukan dan latihan masa hadapan.

7.Menyediakan analisis peperiksaan.

8.Memberi taklimat dari semasa ke semasa berkaitan dengan sebarang input berkaitan peperiksaan kepada semua pelajar yang terlibat.

9.Menyediakan panduan peperiksaan yang boleh memudahkan pengurusan peperiksaan.