PEPERIKSAAN AWAM

Setiausaha SPM / Headcount

Pn. Hamidah bt Marsidi

Pen. Setiausaha

Pn. Anis Mastura bt Abd Manaf

Pn. Siti Norihan bt Ismail

Setiausaha PT3 / Headcount

Pn. Anniza bt Mahmud

Pen. Setiausaha

Pn. Noriza bt Shaari

Pn. Siti Mariani bt Yahaya

MPAK

Pn. Suhaina bt Mustafa

En. Ahmad Eismat b. Mohd Rejab

SPESIFIKASI TUGAS

1.Mendaftar pelajar untuk PT3 dan SPM.

2.Mengadakan taklimat peperiksaan.

3.Menyediakan tempat peperiksaan.

3.Memberi  penerangan  tentang  hal  peperiksaan  PT3  dan  SPM  kepada  guru  tingkatan.

4.Mengedar  borang  pendaftaran  peperiksaan  untuk  dilengkapkan  oleh  pelajar  melalui  kerjasama  guru  tingkatan.

5.Mengumpul  dan  menyemak  borang  Pra-pendaftaran  peperiksaan  dengan  kerjasama  guru  tingkatan.

6.Mengisi  borang  komputer (pendaftaran) dan  membuat  salinan  untuk  JPN  dan  sekolah.

7.Mengurus  perkara  yang  berkaitan  dengan  peperiksaan  PT3  dan  SPM

8.Pertukaran pelajarBilik-bilik  peperiksaan  untuk        peperiksaan  bertulis  dan  lisan.Pelan  dan  label  meja  calon

9.Menyediakan  papan  tanda  dan  papan  tunjuk  arah  semasa  peperiksaan  berjalanMenyediakan  slip kemasukkan  peperiksaan

10.Memastikan  kerja  kursus  dilaksanakan  dalam  tempoh  yang  diberi  dan key-in markah.

11.Membantu  membuat  analisis  peperiksaan  selepas keputusan  peperiksaan  diumumkan.