PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Penilaian dan Peperiksaan

Setiausaha

Pn. Fazirah @ Nurul Hidayah bt Othman  

Pen. Setiausaha

Pn. Nik Noor Juliana bt Md. Noordin  

SPESIFIKASI TUGAS

1.Fail-fail dan data peperiksaan disediakan secara sistematik.

2.Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

3.Menyediakan  jadual  waktu/jadual penggubal  peperiksaan  di peringkat  sekolah.

4.Mengurus  percetakan , pembahagian  dan tempat yang  selamat  untuk  penyimpanan  kertas  soalan.

5.Memastikan  kertas  soalan  dapat  diedarkan  pada  hari  peperiksaan berjalan  lancar.

6.Memastikan  skema  jawapan  disediakan    dan  diedarkan  kepada  pemeriksa. 

7.Memastikan  kertas  soalan  diperiksa  mengikut  jangkamasa  yang  ditetapkan  dan key-in markah ke SAPS.

8.Memastikan   kertas  soalan  disimpan  untuk  rujukan/Bank  Soalan.Bertanggungjawab  membuat  analisis  setiap  peperiksaan  sekolah  dan  awam.

9.Menyediakan bahan/data untuk dialog  prestasi. 

10.Menyelaras  sijil – sijil  penilaian  yang  dikendalikan  oleh  pihak  sekolah.