MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

Nama              :           Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi

Kod                  :           REE 0060

Alamat             :           Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis.

No.Tel             :           04-9762539

No.Fax            :           04-9771920

Laman Web    :           https://smksyedalwi.edu.my

Lokasi              :           Luar Bandar

Keluasan         :           4.04 Hektar

Pentadbiran Sekolah

Pengetua:           En. Ghazali bin Ahmad

Penolong Kanan Pentadbiran:           Pn. Azizah binti Abd Hamid

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid:           En. Noor Rashid bin Osman

Penolong Kanan Kokurikulum:           Pn. Adibah binti Daud

Penolong Kanan Tingkatan Enam:           Encik Junaidi bin Bustami

Penolong Kanan Pendidikan Khas:           Encik Roslan bin Othman

Guru Kanan Kokurikulum Tingkatan Enam:           Pn. Noor Haimi binti Husain

Guru Kanan Bahasa :           Pn. Saniyah binti Abdullah

Guru Kanan Teknik & Vokasional:           Encik Mohd Norizal bin Mustapa

Guru Kanan Sains & Matematik:           Encik Suaidi bin Saad

Guru Kanan Kemanusian:           Pn. Norliza bin Abu Hassan

Persekolahan                                      :           1 Sesi (Pagi)

Bilangan Guru Terlatih                    :           151 orang  43 (Lelaki) 108 (Perempuan)

Bilangan Staf Sokongan                   :           21 Orang (11 Lelaki, 10 Perempuan)

Pembantu Tadbir N26                        :           0 Orang

Pembantu Tadbir W22(KUP)             :           1 Orang

Pembantu Tadbir N19                        :           2 Orang

Penyelia Asrama N19                         :           1 Orang

Juruteknik Komputer FT29                 :           1 Orang

Pembantu Pengurusan Murid N19     :           4 Orang

Pembantu Makmal C22                     :           3 Orang

Pembantu Makmal C19                     :           2 Orang

Pembantu Operasi N14                      :           1 Orang

Pembantu Operasi N11                      :           3 Orang

Pemandu Kenderaan H14                  :           1 Orang

Pembantu Awam H14                         :           2 Orang