JADUAL MESYUARAT HEM

MESYUARAT KALI KE 1 2 3 4
Mesyuarat Hal Ehwal Murid 27 Dis 2018 15 Apr 2018 10 Jul 2018 7 Okt 2018
Displin dan Pembangunan Sahsiah Murid 3 Jan 2019 17 Apr 2019 15 Jul 2019 8 Okt 2018
Mesyuarat AJK Disiplin
Mesyuarat AJK SSDM
Mesyuarat AJK Badan Pengawas
Mesyuarat AJK Peraturan dan Disiplin Sekolah
Mesyuarat AJK Perhimpunan Mingguan/Berfokus
Mesyuarat AJK APDM/e-Kehadiran
Mesyuarat AJK RETAN
Mesyuarat AJK Rekod dan Pendaftaran
Bantuan Pelajaran Murid 9 Jan 2019 18 Apr 2019 18 Jul 2019 14 Okt 2018
Mesyuarat AJK Biasiswa
Mesyuarat AJK KWAPM
Mesyuarat AJK Takaful /Insurans
Mesyuarat AJK Kebajikan 
Mesyuarat AJK SPBT
Mesyuarat AJK Hal Ehwal Pelajar Perempuan
Keselamatan Murid 10 Jan 2019 22 Apr 2019 22 Jul 2019 21 Okt 2018
Mesyuarat AJK Keselamatan/Sekolah Selamat/3K
Mesyuarat AJK Keceriaan Kelas
Mesyuarat AJK Rawatan /Kesihatan/ Kawalan
Denggi Mesyuarat AJK Kantin
Mesyuarat AJK Asrama
Mesyuarat AJK Surau
Mesyuarat AJK Kelab Pencegahan Jenayah
Mesyuarat AJK PPDa
Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 14 Jan 2019 24 Apr 2019 23 Jul 2019 22 Okt 2018
Mesyuarat AJK UBK
Mesyuarat AJK Sekolah Penyayang
Mesyuarat AJK Sijil Berhenti
Mesyuarat AJK Pembimbing Rakan Sebaya
Mesyuarat AJK Aduan
Mesyuarat AJK Pentaksiran Psikometrik