GURU

GURU
BIL NAMA GRED JAWATAN ALAMAT EMEL
1 Ghazali  b. Ahmad DG 52 ghazaliahmad64@gmail.com
2 Azizah bt Abdul Hamid DG 52 (KUP) azizahkhir7@gmail.com
3 Noor Rashid b. Osman DG 52 (KUP) noorrashid154@yahoo.com.my
4 Adibah bt Daud DG 52 (KUP) dibadaud71@gmail.com
5 Junaidi b. Bustami DG 52 (KUP) junaidi_bustami@yahoo.com
6 Roslan b.  Othman DG 48 (KUP) roslanothman969@gmail.com
7 Saniyah bt Abdullah DG 48 (KUP) saniyah.abdullah@yahoo.com
8 Norliza bt Abu Hasan DG 52 (KUP) lizakamal90@gmail.com
9 Suaidi b. Saad DG 52 (KUP) saadsuaidi@gmail.com
10 Mohd Norizal b. Mustapa DG 48 (KUP) MNORIZALM@Yes.My
11 Noor Haimi btHusain DG 48 mimi.smksa75@gmail.com
12 Abdul Halim b. Ismail DG 44 (KUP) ABDUL30716@Yes.My
13 Ahmad b. Mahamood DG 52 (KUP) emood64@gmail.com
14 Ahmad Eismat b. Mohd Rejab DG 44 (KUP) eismatr@yahoo.com
15 Ahmad Nazri b. Ismail @ Abd Halim DG 44 ahmadnazri707@yahoo.com
16 Ahmad Shahidi b. Ismail DG 44 ahmad_shahidi@yahoo.com
17 Aidawati bt Ayob DG 44 (KUP) ainyadhalalif831231@gmail.com
18 Anis Mastura bt Abd Manaf DG 41 anismastura17@yahoo.com
19 Annas Shukhairy b. Abidin DG 44 (KUP) SAANNAS@Yes.My
20 Anniza bt Mahmud DG 44 (KUP) anniza487@gmail.com
21 Asriyah bt Abidin DG 52 asriyah70@yahoo.com
22 Azhar b. Jaafar DG 44 (KUP) azharKh1202@gmail.com
23 Azita Bt. Mohd Noor DG 41 zt_ita@yahoo.com
24 Azizah bt Ahmad DG 44 (KUP) zahmie_95@yahoo.com.my
25 Azizah bt Mansor DG 44 (KUP) ummuanis8222@gmail.com
26 Azizah bt Ismail DG 48 (KUP) zahisma2405@gmail.com
27 Azlina bt Mat DG 44 azlm77@hotmail.com
28 Aznan b. Mat Isa DG 48 (KUP) MI.AZNAN@Yes.My
29 Che Bahagia Bt. Mat Arshad DG 52 (KUP) bahagiama@yahoo.com.my
30 Che Siti Fatimah bt Che Ahmad DG 44 (KUP) siti1355@yahoo.com
31 Che Siti Nor bt Yaacob DG 44 (KUP) norct_79@yahoo.com  
32 Chuah Lee Ling DG 48 (KUP) leelingchuah1971@yahoo.com
33 Eshamudin b. Bakar DG 44 (KUP) eshamudinb@yahoo.com
34 Fadil b. Mohamad DG 44 (KUP) FADIL.MOHAMAD@Yes.My
35 Faizah bt Hamzah DG 48 (KUP) hamzah.faizah@yahoo.com
36 Farahiyah bt  Abdul Aziz DG 44 (KUP) AAFARAHIYAH@Yes.My
37 Faten bt Hayot DG 41 fateenalayubbi@gmail.com
38 Fazirah@Nurul Hidayah bt Othman DG 48 (KUP) naszie99@gmail.com
39 Fazran b. Sharif DG 44 (KUP) FAZRAN.SHARIF@Yes.My
40 Hafsah bt Hasan DG 44 (KUP) fisa_honey83@yahoo.com
41 Hairil Anuar b. Abdul Hamid DG 44 mak_minah1@yahoo.com
42 Hamidah bt Marsidi DG 44 (KUP) minomas11@gmail.com
43 Hamidun b. Hamid DG 48 (KUP) hamidun_hamid@yahoo.com
44 Hamizi b. Saman DG 48 (KUP) cikgumizi@gmail.com
45 Hanita bt Hassan DG 48 (KUP) zadin72@yahoo.com
46 Harnani bt Hassan DG 44 (KUP) whitenblack78@gmail.com
47 Hasfariza bt Othman@Abdul Hamid DG 44 (KUP) amizaaho@gmail.com
48 Haslindawati bt Salim DG 44 (KUP) shaslindawati@yahoo.com
49 Hasliza bt Abu Yazit DG 48 (KUP) hasliza76@gmail.com
50 Hasni bt Hassan DG 44 (KUP) fazranhasni@yahoo.com
51 Hasniyah bt Ibrahim DG 44 (KUP) teja676@yahoo.com
52 Hassan Padli b. M.Yassin DG 44 (KUP) HPM.YASSIN@Yes.My
53 Hayati bt Ariffin DG 52 (KUP) hayatismadi@yahoo.com
54 Hazlina bt Abd. Wahab DG 44 (KUP) AWHAZLINA@Yes.My
55 Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Ripin DG 52 (KUP) intanazlena09@gmail.com
56 Ismail b. Jaafar DG 34 (KUP) ISMAILJAAFAR@Yes.My
57 Iswani bt Ismail DG 41 iswaniismail@yahoo.com
58 Jamilah bt Jamaluddin DG 44 (KUP) jayja67@yahoo.com
59 Jaranah bt Yusop DG 48 (KUP) jaranah_din@yahoo.com
60 Juliati bt Mat Jusoh DG 44 (KUP) m.jjuliati@yahoo.com
61 Jusinar bt Rosli DG 44 (KUP) sinar_raihan@yahoo.com
62 Kamarudin b. Mat Isa DG 48 (KUP) KAMARUDDINMISA@Yes.My
63 Khairiah Affifah bt Ahmad Sha’ari DG 44 (KUP) KHAIRIAHAS@Yes.My
64 Khairul Anuar b.Shaari DG 44 (KUP) SHAARIKA@Yes.My
65 Ku Hasnisah bt Ku Hasni DG 44 (KUP) nivamin02@hotmail.com
66 Ku Nurulashikin bt Ku Hamid@Ku Ismail DG 44 (KUP) khusainy3@gmail.com  
67 Latipah bt Ibrahim DG 48 latipahibrahim72@gmail.com
68 Madishah b. Isa DG 44 madishahisa@yahoo.com
69 Mansor b. Mahmud DG 52 (KUP) mansor1005@gmail.com
70 Mariani bt Hasin DG 44 (KUP) merah_swift@yahoo.com
71 Mariyah bt Din DG 52 (KUP) mariyahdin65@gmail.com
72 Mashitah bt Zainuddin DG 52 (KUP) fatinimashitah@gmail.com
73 Mawaryani bt Abdul Rahman DG 48 (KUP) yanilin73@yahoo.com
74 Mazlina bt Rodzi DG 41 MAZLINA.RODZI@Yes.My
75 Meznah bt Mat Kasa DG 52 (KUP) meznah66@yahoo.com       
76 Mohamad Asri b. Ahmad DG 48 (KUP) MOHAMAD31265@Yes.My
77 Mohd Annif b. Mat Aman DG 44 anip7473@yahoo.com
78 Mohd Fauzee b. Ahmad DG 41 MOHD.8483@Yes.My
79 Mohd Shubanthirio b. Mohd Suhaimi DG 41 MSHUBANTHIRIOS@Yes.My
80 Mohd Zahid b. Salleh DG 48 (KUP) wazaki72@gmail.com
81 Mon Tha A/P Prak Prom Keu DG 52 (KUP) montha7329507@gmail.com
82 Muhammad Abdul Hafidz b. Mohd Zain DG 52 (KUP) hafidz6465@gmail.com
83 Nashierah bt Abu Bakar DG 44 (KUP) nashsmksa@gmail.com
84 Nik Noor Juliana bt Nik Md Noordin DG 44 (KUP) enid_atmosfera@yahoo.com
85 Nooruos Sadiqin bt Othman DG 44 (KUP) nooruossadiqin@gmail.com
86 Nor Afizan b. Abd Aziz DG 44 (KUP) NAFIZANA@Yes.My
87 Nor Fadzilah b. Razali DG 44 (KUP) norfadzilahrazali1@gmail.com
88 Nor Fadzimah bt Fadzil DG 44 (KUP) NFADZIMAHF@Yes.My
89 Nor Syazana bt Abd Halim DG 41 ratnasyazana@gmail.com
90 Norhafiza bt Mohd Aziz DG 44 (KUP) norhafizakhairil@gmail.com
91 Norhani Shahnaz bt Md Hashim DG 48 honeymadu311@gmail.com
92 Norhazwani bt Yazid DG 41 norhazwaniyazid@gmail.com
93 Noridah bt Mustafa DG 48 (KUP) noridah_mustafa@gmail.com
94 Noriza bt Shaari DG 44 (KUP) norizashaari.ns@gmail.com
95 Noriza bt Pa DG 44 (KUP) NORIZA.PA@Yes.My
96 Norizan bt Abdullah DG 48 (KUP) norizanabdullah5094@gmail.com
97 Norliza bt Sulaiman DG 54 (KUP) lizasulaiman_09@yahoo.com
98 Normala bt Ramli DG 44 (KUP) normalaramli66@gmail.com
99 Normawati bt Othman DG 44 (KUP) NORMAWATI.OTHMAN@Yes.My
100 Norshimah bt  Ismail DG  52 (KUP) NORSHIMAH.ISMAIL@Yes.My
101 Norulherdayu bt Tapa DG 41 ayuzul8285@gmail.com
102 Norzalina bt  Abdu Hammaid DG 44 (KUP) NAHAMMAID@Yes.My
103 Norzuraini bt Abdul Mutalib DG 44 zuraini37@gmail.com
104 Norzuriati  bt Bidin DG 48 (KUP) NORZURIATI.BIDIN@Yes.My
105 Nur Azlina bt Mohd Lazim DG 44 (KUP) azlinalazim@gmail.com
106 Nur Haliza bt Abu Bakar DG 44 (KUP) NHALIZAB@Yes.My
107 Nur Hayati bt Li DG 48 (KUP) naseemsobah@yahoo.com
108 Nurul Jannah bt Othman DG 41 jannahiium@gmail.com
109 Ooi Siew Chuan DG 48 (KUP) siewchuan_ooi@hotmail.com
110 R. Rashid b. Ariffin DG 52 (KUP) RRARIFFIN@Yes.My
111 Raffiai bt Hassan DG 44 (KUP) RAFFIAI.HASSAN@Yes.My
112 Rafizah bt Mohd Damri DG 44 rafiznas@gmail.com
113 Rasmawati bt Tahir DG 44 rashariz72@yahoo.com.my
114 Rohaizal b. Talib DG 44 (KUP) rbtcun78@yahoo.com
115 Rohimi bt Darus DG 52 (KUP) razmi_1966@yahoo.com.my
116 Roselina bt Sulaiman DG 44 (KUP) roselinasulaiman@gmail.com
117 Rosliana bt Roslan DG 41 leeyaleo90@gmail.com
118 Roslinabt Mat Arif DG 44 (KUP) rusliroslina@gmail.com
119 Roslyza bt Abd Ruahim DG 44 (KUP) RARUAHIM@Yes.My
120 Rosmawati bt Kassim @ Ramli DG 52 (KUP) rosmawati939@yahoo.com
121 Rosnaim bt Romli DG 44 (KUP) Rosnaim85@gmail.com
122 Rosnita bt Che Mat DG 44 (KUP) CMROSNITA@Yes.My
123 Rozaihan b. Ramli DG 44 (KUP) zaiguaq74@gmail.com
124 Rozirah bt Ahmad DG 44 (KUP) ROZIRAH.AHMAD@Yes.My
125 Rozita bt Sulaiman DG 48 rozeetasulaiman@gmail.com
126 Rusnani bt Che Mat DG 52 (KUP) nanincolours@gmail.com
127 Sabariah bt Ibrahim DG 44 (KUP) SABARIAH31889@Yes.My
128 Sabita bt Ibrahim DG 52 (KUP) SABITA.IBRAHIM@Yes.My
129 Sabri b. Mat Alim DG 52 (KUP) ALIMSM@Yes.My
130 Sabrina bt Samsudin DG 44 (KUP) sabrinawandy81@gmail.com
131 Salha bt Ahmad DG 44 (KUP) a.salha@yahoo.com
132 Samrat b. Selamat DG 52 (KUP) samriyah68@yahoo.com
133 Sarah bt Misbah DG 44 (KUP) smsmi8280@yahoo.com
134 Sha’ari b. Lateh DG 52 (KUP) LATEHS@Yes.My
135 Shamsuria bt Abdullah DG 41 sinarshamsuria@yahoo.com
136 Sharida bt Shafie DG  48 (KUP) shida6890@gmail.com
139 Sharinahanim bt Rashid DG 52 (KUP) sharinahanim1965@gmail.com
140 Siti Mariani bt Yahaya DG 44 (KUP) Sitimarianiyahaya@yahoo.com
141 Siti Norihan bt Ismail DG 44 (KUP) sweetreyhan257@gmail.com
142 Siti Rusnizah bt Rusli DG 41 Rusnizah86@yahoo.com
143 Suhaili b. Ishak DG 44 (KUP) ISHAK.SUHAILI@Yes.My
144 Suhaina bt Mustafa DG 44 (KUP) suhaina_mustafa@yahoo.com
145 Suriana bt Johari DG 41  
146 Suriati bt Chek Pi DG 44 (KUP)  
147 Wan Hanim bt Mohamed Noor DG  48 (KUP) honeym69@yahoo.com
148 Wan Saleha bt Wan Ismail DG 52 wansaleha1405@gmail.com
149 Zaidah bt Hassim DG 48 (KUP) zaidah.hassim@gmail.com
150 Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim DG 54 (KUP) zaitonmdin@gmail.com
151 Zalina bt  Che Omar DG 41 Zalinacheomar@yahoo.com