ENROLMEN PELAJAR JANUARI 2019

BIL TINGKATAN BIL TINGKATAN BIL TINGKATAN BIL TINGKATAN BIL TINGKATAN BIL
1 1 YAKIN 11 2 YAKIN 24 3 YAKIN 26 4 YAKIN 22 5 YAKIN 17
2 1 KPG 28 2 KPG 23 3 KPG 32 4 A 15 5 A 25
3 1 B 23 2 B 23 3 B 29 4 B 24 5 B 36
4 1 C 24 2 C 26 3 C 31 4 C 24 5 C 36
5 1 D 23 2 D 23 3 D 25 4 D 24 5 D 35
6 1 G 25 2 G 24 3 G 26 4 G 22 5 G 37
7 1 P 22 2 P 22 3 P 24 4 L 17 5 P 34
8 1 R 21 2 R 20 3 R 19 4 P 22 5 L 17
9 1 S 2 S 21 3 S 17 4 PVMA 16 5 PVMA 15
10 1 T 2 T 17 3 T 17 4 S 5 T
JUMLAH 177 JUMLAH 223 JUMLAH 248 JUMLAH 186 4 YAKIN 252