BADAN PENGAWAS

Badan Pengawas Setiausaha

En. Hamizi b. Saman

Pen. Setiausaha

Cik Nurul Jannah bt Othman

AJK
1. En. Annas Shukhairy b. Abidin
2. En. Mohd. Zahid b. Salleh
3. En. Mohd Fauzee b. Ahmad
4. Cik Rosliana bt Roslan
5. Cik Azizah bt Ismail
6. Pn. Hazlina bt Abd Wahab
7. Pn. Azita bt Mohd Noor    

SPESIFIKASI TUGAS

1. Mengadakan sesi pemilihan pengawas.

2. Mengadakan mesyuarat lembaga pengawas satu kali dalam sebulan.

3. Mengatur giliran bertugas, jenis-jenis tugas dan masa bertugas pengawas sekolah.

4. Menerima laporan pengawas dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

5. Membentuk jawatankuasa badan pengawas

6. Menjaga kebajikan pengawas.

7. Memastikan bilik pengawas diselia dengan baik.

8. Menyediakan garis panduan untuk tugasan pengawas dan memastikan tugasan dilaksanakan.

9. Menjalankan kursus dan aktiviti lain yang bersesuaian bagi memantapkan kepimpinan  Pengawas.