PENDIDIKAN KHAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ALWI

01000 KANGAR, PERLIS

MOTO SEKOLAH

Berusaha Bertekun Berjaya

MOTO PENDIDIKAN KHAS

Murid Didahulukan Pencapaian Diutamakan

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga PPKIBP Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi berikrar :

  1. Mengembangkan potensi pelajar dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
  2. Mewujudkan suasana yang harmonis dan memberangsangkan untuk pengajaran dan pembelajaran.
  3. Mendidik pelajar menjadi insan kamil.
  4. Sentiasa memberi perkhidmatan yang berkualiti, mesra dan ikhlas.
  5. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan keupayaan diri ke tahap yang cemerlang.
  6. Melaksanakan amanah yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.
  7. Menjalinkan hubungan yang baik di antara masyarakat sekolah dan pihak luar.