LAGU SEKOLAH

LAGU SEKOLAH

Berusaha Bertekun Berjaya

Cogan Kata Yang Berguna

Bergerak Maju

Menuntut Ilmu

Hidup Pasti Sempurna

Berdisiplin Berakhlak Mulia

Jadikanlah Amalan

Mencurah Bakti Pada Negara

SMKSA Berbangga.

Belajar Hingga Berjaya

Mendorong Cita Negara

Kepimpinan Guru Contohi Selalu

Kamikan Terus Maju

Kempimpinan Guru Contohi Selalu

Kamikan Terus Maju.