MOTO SEKOLAH

MOTO : Berusaha Bertekun Berjaya

Huraian  (kata kunci  Moto Sekolah)

Berusaha  : Bekerja dengan giat untuk mencapai (melaksanakan, menyempurnakan) sesuatu.
Bertekun   : Rajin dan bersungguh-sungguh (bekerja, berusaha, mengaji, dll).
Berjaya    : Menang, berhasil, mencapai kemajuan, dll.  

“..Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi akan berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh tekun memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan pelajar seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek untuk kejayaan dan kecemerlangan pelajar..”