PENDAFTARAN PROGRAM MINGGU HALUAN PELAJAR PUSAT TINGKATAN 6 MOD 2 SMK SYED ALWI SEMESTER 1 SESI 2019/2020

KHAMIS 2 MEI 2019: Pendaftaran Program Minggu Haluan Pelajar Pusat Tingkatan 6 Mod 2 Semester 1 Sesi 2019/2020 telah berjalan mulai jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Jubli Emas SMK Syed Alwi. Jumlah pelajar yang hadir ialah seramai 132 orang daripada 281 orang yang telah ditawarkan.