PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN TINGKATAN 1, 2 & 3

PAKEJ TINGKATAN SUBJEK ELEKTIF SUBJEK TERAS
AKADEMIK 1 YAKIN 2 YAKIN 3 YAKIN 1. B. ARAB
2. RBT
3. KKQ 

BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
SEJARAH
GEOGRAFI
PEN. ISLAM
PEN. SENI VISUAL
PEND.  JASMANI & KESIHATAN